Saç çizgisi orta frontal ve yan şakak çizgilerinden oluşur. Başarılı bir sonuç için bu iki bölge arasında denge ve uyum sağlanmalıdır. Büyük bir alana saç ekimi yapılacağı zaman optimal sonuçlar için çizgi var olan şakak çizgileriyle devam edecek şekilde biraz geriden planlanabilir. Daha küçük alanlarda çizgi daha aşağıda planlanabilir.

En deneyimli ellerde bile şakakların ekimi özel bir dikkat gerektirir. Şakak çizgisinin belirlenmesinde en önde bulunan incelmiş saç tellerinden yararlanılarak bulunan orijinal çizgi takip edilir.

Hastaların çoğunda saç dökülmesi sağ şakakta sol şakağa göre daha fazla belirgindir. Sağ şakak çizgisi genelde sol şakak çizgisine göre daha geridedir. Sağ şakakla sol şakaktaki saç tellerinin açıları arasında da paralellik olmayabilir. Sağ şakaktaki saçlar daha posteriora doğru büyüyor olabilirler.

Şakaklardaki saç telleri saçlı deriden daha küçük açılarla, saçlı deriye neredeyse paralel çıkarlar. Bu nedenle bu bölgede ekim yapılırken kanallar da neredeyse saçlı deriye paralelmiş gibi hazırlanmalıdır.

Normalde de şakaklarda saç yoğunluğu azdır. Dolayısıyla bu bölgelere genellikle 1 ya da 2 saç teli içeren greftlerle seyrek bir ekim yapılabilir.

Çok geniş alana Saç ekimi yapılması gerekiyorsa gerekli ve yeterli greft sayısı var ise ancak o zaman şakaklara ekim yapılabilir. Aksi halde eldeki greftler geniş alanda yeterli sıklığın sağlanması için kullanılarak şakaklara ekim yapılmaz.