Saç Ekimi Ankara

Saç ekimi kök alım ve ekim (saç köklerin taşınması) aşamalarından oluşmaktadır. Bu operasyon için tanımlanmış çeşitli cerrahi teknikler vardır;

  • Sagittal slit : Kanallar sagital düzlemde açılır. Kanal açma işlemi sonrası ekime geçilir.
  • Lateral slit : Kanallar laterla düzlemde yapılır.
  • Kanal aç & ek : İlk kanal açılır açılmaz ekim yapılır, daha sonra ikinci kanal açılır ve o kanala ekim yapılır. Bütün greftler bu şekilde ekilir. Bu yöntem oldukça uzun sürmektedir.

Fue Saç Ekimi Yöntemi

Başın arka saçlı kısmında şerit şeklinde derinin kesilip çıkartılması işlemidir. Ünitelerin donör alanda, çevre dokulardan izole edilerek foliküler ünite greftlerine dönüştürülüp daha sonra yerlerinden çıkarılmaları işlemi foliküler ünite ekstraksiyonu (fue) olarak tanımlanmıştır. Bu işlemde foliküllerin hasar görmemesi çok önemlidir.

Manuel Fue

İzolasyon için manuel panç sistemleri kullanılır. Saç kökleri kafa derisinden tek tek toplanır, Yeterli deneyim ve uzmanlık gerekir.

Mikromotorlu Fue

İzolasyon için mikro motor kullanılır. Panç yöntemine göre daha büyük delikler oluşur. Bu tekniklerle elde edilen foliküler ünite greftleri daha sonra alıcı alanda hazırlanmış olan noktalara taşınırlar.

Şerit yöntemi saç ekimi 

Normal bir insanda santimetrekaredeki saç teli sayısı 120 ila 180 arasında değişmektedir. Bu saç telleri deriden teker teker çıkmak yerine gruplar halinde çıkmaktadırlar. İşte ortalama 1 ila 4 saç teli içeren bu gruplara foliküler üniteler denmektedir. Bu ünitelerin taşınabilecek hale gelmesi için çeşitli yöntemler tanımlanmıştır. Direk cerrahi eksizyon ile elde edilen şerit parçasının sonrasında daha da küçültülerek greftlere dönüştürülmesi işlemi günümüzde çeşitli donör alan komplikasyonları nedeni ile tercih edilmemektedir.

Kalemle Saç Ekimi Tekniği

Adını kaleme benzeyen aparattan almıştır. Ekilecek olan greftrler önce bir aparata yerleştirilir. Kanal açılırken saç ekimi de yapılmış olur. Ama slit yönteminde direk olarak slitlere yerleştirilerek ekim yapılan greftler bu yöntemde aparata yerleştirilir. Yani direk ekim yerine indirerek ekim yapılır.

www.ankarainternationalsacekimi.com formu doldurarak işlem üzerinde daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Ankara’da operasyonu yapan bu statüye sahip merkezler bulunmaktadır.

Çeşitli yapısal, hormonal ve metabolik nedenler, saçların büyüme fazını kısaltarak, saçlarda dökülmeye yol açabilmektedir. Devam eden bu süreç saçlarda incelme ve saçsız alanların oluşmasıyla sonuçlanabilir. Çeşitli sosyal psikolojik problemlere neden olabilen bu durum, günümüzde cerrahi saç ekimi yöntemleri ile tedavi edilmektedir. Büyüme fazı daha uzun olan foliküllerin ürettiği, dökülmeye daha dirençli saçlar cerrahi olarak orijinal yerlerinden alınarak saçsız alanlara taşınırlar ve bu saçların folikülleri yeni alanlarda saç üretmeye devam ederler.

Sağlık herşeyden önce gelir, Türkiye’de Saç ekimi yasalarca yalnızca hastane ameliyathane şartlarında estetik plastik cerrahi doktorları tarafından yapılmasına, müsaade edilmektedir.

Uyarılar!

Uyarı

İşlem Estetik Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanına giren operasyon türüdür. Saç ekim ameliyatında olası komplikasyonlar görülebileceği bilinmeli, Sadece uygun şartlarda, konuda yetkisi olan hekimler tarafından yapılması gerektiği belirlenmiştir.
Online Başvuru

Konsültasyon Formu


Saç Ekimi Cerrahisi
&
Dökülme Tedavileri

Ankara'da Saç ekim yöntemleri ve sonuçları hakkında bilgi almak için bizlere aklınızdaki sorularınızı iletebilirsiniz. Erkek tipi saç dökülmesi sonrası tek geçerli yöntem saç nakli uygulamasıdır.

Başvuru