Saç Ekim Cerrahisi

İşlem Estetik Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanına giren operasyon türüdür. Saç ekim ameliyatında olası komplikasyonlar görülebileceği bilinmeli, Sadece uygun şartlarda, konuda yetkisi olan hekimler tarafından yapılması gerektiği belirlenmiştir.

Doç.Dr, Serdar GÖKREM


Saç Tedavileri

2008 senesinde Journal of cosmetic dermatology dergisinde, saç nakli yöntemi Follicular unit extraction konulu yayını yayınlandı.

Doğal Görüme Sahip Saç Ekimi

Devamı


Tedaviler

Saç Mezoterapisi ve Lazer gibi tedaviler ile Saç Dökülmesi Önlenebilir'...

Öncesi, Sonrası Sonuçları ve Beklentiler

incele


Sık Görünümün Sağlanması

Uygun sıklık ile buna bağlı uygun açı planlaması ile karşıdan bakıldığında yapılan işlemin anlaşılamaması

Estetik Cerrahi Saç Ekimi ve Tedavi Yönteleri

Saç nakli tedavisi cerrahi teknikler uygulanarak sağlıklı saç köklerinin verici ‘donör alan’ olarak bilinen kısmından saçsız kel ‘alıcı bölge’ olarak adlandırılmış vücudun saçsız kısmına foliküler üniteler (kökler) halinde nakledilmesi işlemidir. Erkek tipi kellik tedavisinde kesin sonuç almak için tüm dünyada yaygın olarak uygulanmaktadır.

OnlineKonsültasyon

Formu Doldur

FotoğraftanAnaliz

Greft Sayısı Al

Öncesi Sonrası

Talep Et

Saç Ekimi


Saç ekimi Kök alım ve ekim (Nakli) aşamalarından oluşmaktadır. Bu operasyon için tanımlanmış çeşitli cerrahi teknikler vardır;

Sagittal slit  : Kanallar sagital düzlemde açılır. Kanal açma işlemi sonrası ekime geçilir. Lateral slit : Kanallar laterla düzlemde yapılır. Kanal aç & ek : İlk kanal açılır açılmaz ekim yapılır, daha sonra ikinci kanal açılır ve o kanala ekim yapılır. Bütün greftler bu şekilde ekilir. Bu yöntem oldukça uzun sürmektedir. Kalemle saç ekimi : Ekilecek olan greftrler önce bir aparata yerleştirilir. Kanal açılırken saç ekimde yapılmış olur. Ama slit yönteminde direk olarak slitlere yerleştirilerek ekim yapılan greftler bu yöntemde aparata yerleştirilir. Yani direk ekim yerine indirerek ekim yapılır.

Şerit yöntemi saç ekimi: Normal bir insanda santimetrekaredeki saç teli sayısı 120 ila 180 arasında değişmektedir. Bu saç telleri deriden teker teker çıkmak yerine gruplar halinde çıkmaktadırlar. İşte ortalama 1 ila 4 saç teli içeren bu gruplara foliküler üniteler denmektedir. Bu ünitelerin taşınabilecek hale gelmesi için çeşitli yöntemler tanımlanmıştır. Direk cerrahi eksizyon ile elde edilen şerit parçasının sonrasında daha da küçültülerek greftlere dönüştürülmesi işlemi günümüzde çeşitli donör alan komplikasyonları nedeni ile tercih edilmemektedir.

Fue Yöntemi : Ünitelerin donör alanda, çevre dokulardan izole edilerek foliküler ünite greftlerine dönüştürülüp daha sonra yerlerinden çıkarılmaları işlemi foliküler ünite ekstraksiyonu (fue) olarak tanımlanmıştır. Bu işlemde foliküllerin hasar görmemesi çok önemlidir.

Manuel fue : İzolasyon için manuel panç sistemleri kullanılır.

Mikromotorlu fue : İzolasyon için mikro motor kullanılır. Bu tekniklerle elde edilen foliküler ünite greftleri daha sonra alıcı alanda hazırlanmış olan noktalara taşınırlar.

Çeşitli yapısal, hormonal ve metabolik nedenler, saçların büyüme fazını kısaltarak, saçlarda dökülmeye yol açabilmektedir. Devam eden bu süreç saçlarda incelme ve saçsız alanların oluşmasıyla sonuçlanabilir. Çeşitli sosyal psikolojik problemlere neden olabilen bu durum, günümüzde cerrahi saç ekimi yöntemleri ile tedavi edilmektedir. Büyüme fazı daha uzun olan foliküllerin ürettiği, dökülmeye daha dirençli saçlar cerrahi olarak orijinal yerlerinden alınarak saçsız alanlara taşınırlar ve bu saçların folikülleri yeni alanlarda saç üretmeye devam ederler.

www.ankarainternationalsacekimi.com formu doldurarak işlem üzerinde daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Ankara'da operasyonu yapan bu statüye sahip merkezler bulunmaktadır.

Sağlık herşeyden önce gelir, Türkiye'de Saç ekimi yasalarca yalnızca hastane ameliyathane şartlarında estetik plastik cerrahi doktorları tarafından yapılmasına, müsaade edilmektedir.